Zoekresultaten voor bcf9be


U zoekt op IP-handtekening. Met deze IP-handtekening kan niet het IP-nummer van een reactie worden achterhaald, maar toont dit wel de reacties die vanaf hetzelfde IP zijn geplaatst. Zo ziet u of een persoon onder meerdere namen reageert.

Op onderstaande dagen is vanaf hetzelfde IP-nummer een reactie achtergelaten:

Handelingen 5:31

God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israelieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

-- Handelingen 5:31