DagelijksWoord op uw eigen website

Kunt u geen gebruik maken van javascript op uw website, dan biedt deze pagina andere mogelijkheden.

Standaard stijl
Toon tekst
Vertaling
Mogelijkheid om voor de mail in te schrijven
 De schuingedrukte opties kunnen niet gekozen worden
wanneer er gebruik wordt gemaakt van een standaard stijl.
Breedte bijv. 300 of 20%
Maximale hoogte bijv. 300 of 20%
Marge rondom
Kleur van de titel
Achtergrondkleur van de titel leeg = transparant
Kleur van de tekst
Achtergrondkleur van de tekst leeg = transparant
Achtergrondkleur van de inschrijfveld leeg = transparant
Lettertype van de titel
Lettergrootte van de titel
Lettertype van de tekst
Lettergrootte van de tekst
Zwevend blok
Titel
Titel locatie

De tekst perfect in een kader?

Als u de tekst in een kader plaatst, is het soms lastig teksten van verschillende lengte perfect te laten uitkomen. Met Javascript kunt u de font-grootte aanpassen aan de lengte van de tekst:
<script type="text/javascript">
function scaleFontSize(element) {
  var container = document.getElementById(element);

  // We only want to scale down long text, so first we reset font-size to 100%, in case this function is called multiple times.
  container.style.fontSize = "100%";

  // Now actually check if the text is higher than its container, if so then reduce font-size
  if (container.scrollHeight > container.clientHeight) {
    container.style.fontSize = "90%";
    container.style.lineHeight='1.1rem';
  }

  // Still too long?
  if (container.scrollHeight > container.clientHeight) {
    container.style.fontSize = "80%";
    container.style.lineHeight='1.0rem';
  }

  // Still too long?
  if (container.scrollHeight > container.clientHeight) {
    container.style.fontSize = "70%";
    container.style.lineHeight='0.9rem';
  }
}
scaleFontSize("dagelijkswoordtekst");
</script>
Deze code kijkt naar hoe hoog de tekst is ten opzichte van het element waar de tekst in staat. Is de tekst groter dan het element, dan maakt hij de tekst kleiner en zet hij de lijnen dichter op elkaar. Is het dan nog niet goed, dan probeert hij het nog twee keer. U kunt de code naar eigen inzicht aanpassen.