Donatie via machtiging

Wilt u een donatie doen om het werk van Stichting Dagelijks Woord te ondersteunen? Denkt u dan eens aan een machtiging voor een jaarlijkse afschrijving van een klein bedrag.

De donatie via machtiging is makkelijk en brengt voor de stichting lagere bankkosten met zich mee. Kiest u bovendien voor een periodieke donatie, dan betekent dat meer zekerheid voor de toekomst van Dagelijks Woord.

Formulier maken
Doorloop onderstaande stappen om een machtigingsformulier te maken. Dit formulier kunt u uitprinten, ondertekenen en opsturen.

Informatie over Belastingaftrek

Stichting Dagelijks Woord is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat u uw giften aan de stichting kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Stap 1: Uw gegevens

Voorletters: Achternaam: Postcode: Huisnummer:
De rest van het formulier wordt geladen zodra u postcode en huisnummer ingevoerd heeft.