Zoekresultaten voor 01610d


U zoekt op IP-handtekening. Met deze IP-handtekening kan niet het IP-nummer van een reactie worden achterhaald, maar toont dit wel de reacties die vanaf hetzelfde IP zijn geplaatst. Zo ziet u of een persoon onder meerdere namen reageert.

Op onderstaande dagen is vanaf hetzelfde IP-nummer een reactie achtergelaten:

Psalmen 150:1-2

Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid.

Deuteronomium 31:8

De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Jesaja 51:12a

Ik, ik ben het die jullie troost.