Stichting Dagelijks Woord

De website www.DagelijksWoord.nl wordt gepubliceerd door Stichting Dagelijks Woord.

Doelen
Stichting Dagelijks Woord heeft als doel:

  • Het verspreiden van God’s Woord via de nieuwe media
  • Het enthousiast maken van een steeds groter wordende groep voor het Christelijke geloof en de Bijbel

Deze doelen worden gerealiseerd door het verspreiden van Bijbelteksten via de nieuwe media: www.dagelijkswoord.nl, via de email, via mobiele apps, via facebook, twitter en de andere kanalen.

We onderzoeken ook de mogelijkheid om Dagelijks Woord in andere landen en in andere talen te lanceren. Het is nog te vroeg om hier al beloftes over te doen, maar dit geeft alvast inzicht in onze lange-termijn visie.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Dagelijks Woord is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle informatie hierover en de financiƫle verantwoording vindt u op de ANBI-pagina.

Financieel
Dagelijks Woord is gratis voor alle lezers. Voor de kosten zijn we afhankelijk van donateurs.
Wilt u Stichting Dagelijks Woord helpen? Overweegt u dan eens een eenmalige of periodieke donatie.

Contact
Als u nog verdere vragen heeft voor het bestuur van de stichting, gebruikt u dan het contactformulier.