Donatie via machtiging intrekken

Op het formulier wat u heeft ingevuld staat een mandaatnummer/kenmerk. Vul dat mandaatnummer hieronder in om de machtiging in te trekken:
Kenmerk: ( 6 of 7 tekens )

Heeft u geen eigen kopie van het machtigingsformulier bewaard? Op uw bankafschrift staat ook het mandaatnummer. Lukt het dan nog niet? Neem dan even contact op via deze pagina. Vermeld aub zoveel mogelijk details.

Staat op uw bankschrift ook geen mandaatnummer? Dan is uw donatie waarschijnlijk geen machtiging, maar een periodieke overschrijving.

Waarom heb ik een mandaatnummer nodig?

Soms hebben donateurs meerdere machtigingen gedaan. In die gevallen kunnen we niet op adres of rekeningnummer zoeken.