Link DagelijksWoord.nl

Op een eigen site

Heb je een eigen website/web-log/profiel, dan kan je via deze pagina het Dagelijks Woord hierop plaatsen. Wil of kan je dit niet, dan kan je natuurlijk ook een gewone link maken. Dat kan met een van de volgende codes:

HTML <a href='https://www.dagelijkswoord.nl/'>DagelijksWoord.nl</a>
HTML
nieuw venster
<a href='https://www.dagelijkswoord.nl/' target='_blank'>DagelijksWoord.nl</a>
UBB [url]http://www.dagelijkswoord.nl/[/url]

Heb je geen eigen site?

Zelfs dan kan je dagelijkswoord nog verspreiden!

Tijdens het surfen over internet kom je websites tegen die allemaal vragen wat het adres is van je homepage. Heb je geen eigen homepage, help dan eens het Woord van God te verspreiden. Zo kun je bij het reageren op een weblog DagelijksWoord.nl opgeven als adres.

Vul dan als adres van je website in: http://www.dagelijkswoord.nl/b
Zo kunnen we bezoekers duidelijk maken dat ze door een lezer zijn doorverwezen.