Zoekresultaten voor 449c53


U zoekt op IP-handtekening. Met deze IP-handtekening kan niet het IP-nummer van een reactie worden achterhaald, maar toont dit wel de reacties die vanaf hetzelfde IP zijn geplaatst. Zo ziet u of een persoon onder meerdere namen reageert.

Op onderstaande dagen is vanaf hetzelfde IP-nummer een reactie achtergelaten:

Lucas 9:46-48

Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Zij kregen een meningsverschil, wie van hen de grootste was. Omdat Jezus wist wat er in hen omging, haalde Hij een kind naar zich toe, en zei tegen hen: ‘Wie dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt degene die Mij gezonden heeft. Want de kleinste van jullie allemaal, die is groot.’

-- Lucas 9:46-48