Zoekresultaten voor 470e4d


U zoekt op IP-handtekening. Met deze IP-handtekening kan niet het IP-nummer van een reactie worden achterhaald, maar toont dit wel de reacties die vanaf hetzelfde IP zijn geplaatst. Zo ziet u of een persoon onder meerdere namen reageert.

Op onderstaande dagen is vanaf hetzelfde IP-nummer een reactie achtergelaten:

Kolossenzen 1:21-23

Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

-- Kolossenzen 1:21-23

Spreuken 11:12

Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand, iemand met inzicht zwijgt.

-- Spreuken 11:12

Openbaring 4:11

U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.

-- Openbaring 4:11