Zoekresultaten voor 82517f


U zoekt op IP-handtekening. Met deze IP-handtekening kan niet het IP-nummer van een reactie worden achterhaald, maar toont dit wel de reacties die vanaf hetzelfde IP zijn geplaatst. Zo ziet u of een persoon onder meerdere namen reageert.

Op onderstaande dagen is vanaf hetzelfde IP-nummer een reactie achtergelaten:

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

-- Filippenzen 4:13

Nehemia 8:10

Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.

-- Nehemia 8:10

Jeremia 30:11

Ik sta je terzijde en zal je bevrijden – spreekt de HEER.

-- Jeremia 30:11