Archief voor de 'Dagelijks woord' category

maandag 06 december 2021 – Hebreeen 5:8-9

maandag, december 6th, 2021

Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.

-- Hebreeen 5:8-9

zondag 05 december 2021 – Matteus 9:36

zondag, december 5th, 2021

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

-- Matteus 9:36

zaterdag 04 december 2021 – Jesaja 11:4-5

zaterdag, december 4th, 2021

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

-- Jesaja 11:4-5