Archief voor de 'Dagelijks woord' category

zaterdag 23 september 2023 – Matteus 10:39

zaterdag, september 23rd, 2023

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

-- Matteus 10:39

vrijdag 22 september 2023 – Spreuken 2:6

vrijdag, september 22nd, 2023

Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.

-- Spreuken 2:6

donderdag 21 september 2023 – Hebreeen 13:20-21

donderdag, september 21st, 2023

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

-- Hebreeen 13:20-21