Archief voor oktober 2006

dinsdag 31 oktober 2006 – Psalmen 5:1-4

dinsdag, oktober 31st, 2006

Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met fluitspel. O HERE, wilt U mijn gebed aanhoren? Luister toch naar mijn smeken. God, U bent mijn Koning en ik zal tot niemand anders bidden dan alleen tot U. Elke morgen kijk ik omhoog naar U en leg U (ernstig biddend) al mijn vragen voor.

maandag 30 oktober 2006 – Lucas 8:43-48

maandag, oktober 30th, 2006

Onderweg slaagde een vrouw erin bij Hem te komen en Hem van achteren aan te raken. Twaalf jaar lang had zij voortdurend bloed verloren. Niemand had haar kunnen genezen. Maar zodra zij de kwast van Jezus’ mantel aanraakte, hield het bloeden op. ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ vroeg Jezus. De mensen zeiden allemaal dat ze Hem niet hadden aangeraakt. ‘Maar Meester’, protesteerde Petrus, ‘De mensen dringen immers van alle kanten tegen U op!’ Maar Jezus hield vol: ‘Er is iemand die Mij opzettelijk heeft aangeraakt, want Ik voelde dat er kracht uit Mij ging.’ Toen tot de vrouw doordrong dat Jezus het wist, kwam zij naar voren. Bevend viel zij voor Hem neer en vertelde waarom zij Hem had aangeraakt en dat zij nu genezen was. Allen die erbij stonden, hoorden het. ‘U bent genezen door uw geloof’, zei Hij. ‘Ga in vrede.’

zondag 29 oktober 2006 – Romeinen 12:12-13

zondag, oktober 29th, 2006

Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden. Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn.