Archief voor januari 2007

zondag 28 januari 2007 – Deuteronomium 28:1-6

zondag, januari 28th, 2007

‘Als u deze geboden en wetten van de HERE, uw God, die ik u vandaag bekend maak, volledig gehoorzaamt, zal Hij u boven alle volken van de aarde verheffen. Dit zijn de zegeningen die over u zullen komen, als u luistert naar de stem van de HERE uw God: Gezegend zult u zijn in de stad en in het veld; U zult gezegend zijn met veel kinderen, grote oogsten, grote kudden van kleinvee en rundvee, met fruit en brood. U zult gezegend zijn waar u binnenkomt en waar u naar buiten gaat.

zaterdag 27 januari 2007 – Matteus 18:4-5

zaterdag, januari 27th, 2007

Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam een zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op.

vrijdag 26 januari 2007 – 2 Timoteus 2:24-25

vrijdag, januari 26th, 2007

Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen.