Archief voor juni 2007

zaterdag 30 juni 2007 – Hooglied 1:15-16

zaterdag, juni 30th, 2007

(Hij) Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi! Je ogen zijn duiven. (Zij) Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed, de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn cipressen.

vrijdag 29 juni 2007 – Jesaja 6:1-3

vrijdag, juni 29th, 2007

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’

donderdag 28 juni 2007 – Spreuken 4:23

donderdag, juni 28th, 2007

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.