Archief voor september 2008

dinsdag 30 september 2008 – Romeinen 12:21

dinsdag, september 30th, 2008

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

maandag 29 september 2008 – Lucas 8:24-25

maandag, september 29th, 2008

Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?’

zondag 28 september 2008 – Ezechiel 18:23

zondag, september 28th, 2008

Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.