Archief voor oktober 2008

vrijdag 31 oktober 2008 – Hebreeen 11:1

vrijdag, oktober 31st, 2008

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

donderdag 30 oktober 2008 – Psalmen 30:12-13

donderdag, oktober 30th, 2008

U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.

woensdag 29 oktober 2008 – Johannes 8:36

woensdag, oktober 29th, 2008

Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.