Archief voor februari 2010

zondag 28 februari 2010 – 1 Johannes 2:1-2

zondag, februari 28th, 2010

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

-- 1 Johannes 2:1-2

zaterdag 27 februari 2010 – Jesaja 31:5-6

zaterdag, februari 27th, 2010

Zoals een vogel boven zijn nest vliegt, zo waakt de HEER van de hemelse machten over Jeruzalem, hij waakt en hij redt, hij beschermt en bevrijdt. Kinderen van Israel, keer terug naar hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald.

-- Jesaja 31:5-6

vrijdag 26 februari 2010 – Openbaring 1:17-18

vrijdag, februari 26th, 2010

Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’

-- Openbaring 1:17-18