Archief voor mei 2010

maandag 31 mei 2010 – Genesis 15:6

maandag, mei 31st, 2010

Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

-- Genesis 15:6

zondag 30 mei 2010 – Jakobus 5:15

zondag, mei 30th, 2010

Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

-- Jakobus 5:15

zaterdag 29 mei 2010 – Psalmen 86:11

zaterdag, mei 29th, 2010

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen.

-- Psalmen 86:11