Archief voor april 2011

woensdag 27 april 2011 – Handelingen 5:30-31

woensdag, april 27th, 2011

De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israelieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

-- Handelingen 5:30-31

dinsdag 26 april 2011 – Filippenzen 1:6

dinsdag, april 26th, 2011

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

-- Filippenzen 1:6

maandag 25 april 2011 – Spreuken 4:23

maandag, april 25th, 2011

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

-- Spreuken 4:23