Archief voor juli 2012

zaterdag 28 juli 2012 – Efeziers 1:17

zaterdag, juli 28th, 2012

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.

-- Efeziers 1:17

vrijdag 27 juli 2012 – Jesaja 60:1

vrijdag, juli 27th, 2012

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.

-- Jesaja 60:1

donderdag 26 juli 2012 – Hebreeen 11:3

donderdag, juli 26th, 2012

Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

-- Hebreeen 11:3