Archief voor augustus 2012

vrijdag 31 augustus 2012 – 2 Korintiers 1:3

vrijdag, augustus 31st, 2012

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost.

-- 2 Korintiers 1:3

donderdag 30 augustus 2012 – Galaten 2:19-20

donderdag, augustus 30th, 2012

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

-- Galaten 2:19-20

woensdag 29 augustus 2012 – Psalmen 84:2-3

woensdag, augustus 29th, 2012

Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

-- Psalmen 84:6-7