Archief voor mei 2013

vrijdag 31 mei 2013 – 2 Korintiers 9:6-7

vrijdag, mei 31st, 2013

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

-- 2 Korintiers 9:6-7

donderdag 30 mei 2013 – 1 Johannes 4:9

donderdag, mei 30th, 2013

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.

-- 1 Johannes 4:9

woensdag 29 mei 2013 – Spreuken 4:5-7

woensdag, mei 29th, 2013

Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet. Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je, heb haar lief, dan behoedt ze je. Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.

-- Spreuken 4:5-7