Archief voor juni 2013

zondag 30 juni 2013 – 1 Johannes 1:5

zondag, juni 30th, 2013

Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.

-- 1 Johannes 1:5

zaterdag 29 juni 2013 – Hebreeen 13:20-21

zaterdag, juni 29th, 2013

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

-- Hebreeen 13:20-21

vrijdag 28 juni 2013 – Leviticus 20:7-8

vrijdag, juni 28th, 2013

Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf heilig, want ik ben de HEER, jullie God. Houd je aan mijn bepalingen en leef ze na; ik ben de HEER, ik heilig jullie.

-- Leviticus 20:7-8