Archief voor maart 2015

zaterdag 28 maart 2015 – Kolossenzen 3:12-14

zaterdag, maart 28th, 2015

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

-- Kolossenzen 3:12-14

vrijdag 27 maart 2015 – Marcus 16:17-18

vrijdag, maart 27th, 2015

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.

-- Marcus 16:17-18

donderdag 26 maart 2015 – Psalmen 130:3-4

donderdag, maart 26th, 2015

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.

-- Psalmen 130:3-4