Archief voor april 2015

maandag 27 april 2015 – Galaten 1:3-5

maandag, april 27th, 2015

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

-- Galaten 1:3-5

zondag 26 april 2015 – 1 Korintiers 10:13

zondag, april 26th, 2015

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

-- 1 Korintiers 10:13

zaterdag 25 april 2015 – Zacharia 8:16-17

zaterdag, april 25th, 2015

Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken; wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van – spreekt de HEER.

-- Zacharia 8:16-17