Archief voor mei 2015

zondag 31 mei 2015 – Deuteronomium 10:17-19

zondag, mei 31st, 2015

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.

-- Deuteronomium 10:17-19

zaterdag 30 mei 2015 – 2 Timoteus 2:22

zaterdag, mei 30th, 2015

Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

-- 2 Timoteus 2:22

vrijdag 29 mei 2015 – Romeinen 5:10-11

vrijdag, mei 29th, 2015

Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

-- Romeinen 5:10-11