Archief voor juni 2015

dinsdag 30 juni 2015 – Psalmen 65:4-5

dinsdag, juni 30th, 2015

Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.

-- Psalmen 65:4-5

maandag 29 juni 2015 – Efeziers 1:7-8

maandag, juni 29th, 2015

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken.

-- Efeziers 1:7-8

zondag 28 juni 2015 – 1 Johannes 5:19-20

zondag, juni 28th, 2015

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

-- 1 Johannes 5:19-20