Archief voor juli 2015

vrijdag 31 juli 2015 – 1 Korintiers 4:5

vrijdag, juli 31st, 2015

Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.

-- 1 Korintiers 4:5

donderdag 30 juli 2015 – Habakuk 2:14

donderdag, juli 30th, 2015

Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn.

-- Habakuk 2:14

woensdag 29 juli 2015 – Galaten 3:27

woensdag, juli 29th, 2015

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

-- Galaten 3:27