Archief voor juni 2016

donderdag 30 juni 2016 – Deuteronomium 6:4-5

donderdag, juni 30th, 2016

Luister, Israƫl: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.

-- Deuteronomium 6:4-5

woensdag 29 juni 2016 – Matteus 5:43-45

woensdag, juni 29th, 2016

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

-- Matteus 5:43-45

dinsdag 28 juni 2016 – Romeinen 3:21-22

dinsdag, juni 28th, 2016

Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.

-- Romeinen 3:21-22