Archief voor augustus 2016

woensdag 31 augustus 2016 – 2 Tessalonicenzen 3:5

woensdag, augustus 31st, 2016

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

-- 2 Tessalonicenzen 3:5

dinsdag 30 augustus 2016 – 2 Korintiers 5:21

dinsdag, augustus 30th, 2016

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

-- 2 Korintiers 5:21

maandag 29 augustus 2016 – Genesis 2:7

maandag, augustus 29th, 2016

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

-- Genesis 2:7