Archief voor januari 2017

dinsdag 31 januari 2017 – Lucas 7:47

dinsdag, januari 31st, 2017

Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.

-- Lucas 7:47

maandag 30 januari 2017 – Romeinen 12:12-13

maandag, januari 30th, 2017

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

-- Romeinen 12:12-13

zondag 29 januari 2017 – Jesaja 2:2-3

zondag, januari 29th, 2017

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

-- Jesaja 2:2-3