Archief voor februari 2017

zaterdag 25 februari 2017 – Daniel 9:9

zaterdag, februari 25th, 2017

De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen.

-- Daniel 9:9

vrijdag 24 februari 2017 – Matteus 5:46-48

vrijdag, februari 24th, 2017

Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

-- Matteus 5:46-48

donderdag 23 februari 2017 – Romeinen 12:4-5

donderdag, februari 23rd, 2017

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

-- Romeinen 12:4-5