Archief voor maart 2017

vrijdag 31 maart 2017 – Romeinen 12:20-21

vrijdag, maart 31st, 2017

Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

-- Romeinen 12:20-21

donderdag 30 maart 2017 – 2 Petrus 1:2-3

donderdag, maart 30th, 2017

Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.

-- 2 Petrus 1:2-3

woensdag 29 maart 2017 – Jesaja 56:1

woensdag, maart 29th, 2017

Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.

-- Jesaja 56:1