Archief voor april 2017

zondag 30 april 2017 – Efeziers 2:10

zondag, april 30th, 2017

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

-- Efeziers 2:10

zaterdag 29 april 2017 – Spreuken 28:26

zaterdag, april 29th, 2017

Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas, wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar.

-- Spreuken 28:26

vrijdag 28 april 2017 – Galaten 1:3-5

vrijdag, april 28th, 2017

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

-- Galaten 1:3-5