Archief voor augustus 2017

donderdag 31 augustus 2017 – Galaten 6:10

donderdag, augustus 31st, 2017

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

-- Galaten 6:10

woensdag 30 augustus 2017 – Psalmen 34:2-3

woensdag, augustus 30th, 2017

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen.

-- Psalmen 34:2-3

dinsdag 29 augustus 2017 – 1 Johannes 5:19-20

dinsdag, augustus 29th, 2017

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

-- 1 Johannes 5:19-20