Archief voor november 2017

donderdag 30 november 2017 – Galaten 3:28

donderdag, november 30th, 2017

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

-- Galaten 3:28

woensdag 29 november 2017 – 2 Korintiers 7:1

woensdag, november 29th, 2017

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

-- 2 Korintiers 7:1

dinsdag 28 november 2017 – Klaagliederen 3:22-23

dinsdag, november 28th, 2017

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!

-- Klaagliederen 3:22-23