Archief voor maart 2018

zaterdag 31 maart 2018 – Galaten 1:3-5

zaterdag, maart 31st, 2018

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

-- Galaten 1:3-5

vrijdag 30 maart 2018 – 2 Korintiers 5:21

vrijdag, maart 30th, 2018

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

-- 2 Korintiers 5:21

donderdag 29 maart 2018 – Handelingen 17:28

donderdag, maart 29th, 2018

Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.”

-- Handelingen 17:28