Archief voor augustus 2018

vrijdag 31 augustus 2018 – Daniel 6:27-28

vrijdag, augustus 31st, 2018

Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde.

-- Daniel 6:27-28

donderdag 30 augustus 2018 – 1 Timoteus 6:12

donderdag, augustus 30th, 2018

Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

-- 1 Timoteus 6:12

woensdag 29 augustus 2018 – Kolossenzen 2:13-15

woensdag, augustus 29th, 2018

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

-- Kolossenzen 2:13-15