Donatie via machtiging

Wilt u een donatie doen om het werk van Stichting Dagelijks Woord te ondersteunen? Denkt u dan eens aan een machtiging voor een jaarlijkse afschrijving van een klein bedrag.

De donatie via machtiging is makkelijk. Kiest u bovendien voor een periodieke donatie, dan betekent dat meer zekerheid voor de toekomst van Dagelijks Woord.

Formulier maken
Doorloop onderstaande stappen om een machtigingsformulier te maken. Dit formulier kunt u uitprinten, ondertekenen en opsturen.

Stap 1: Uw gegevens

De rest van het formulier wordt geladen zodra u postcode en huisnummer ingevoerd heeft.

Informatie over belastingaftrek

Stichting Dagelijks Woord is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat u uw giften aan de stichting kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Let op: dit is geen machtigingsformulier.
Dank u wel dat u Dagelijks Woord wilt ondersteunen! Het document wat u maakt door op de print knop te klikken wordt echter niet geaccepteerd door de bank. Om een machtigingsformulier te maken, vult u deze pagina online in. Na het compleet invullen klikt u op de knop 'formulier maken' en krijgt u een geldig formulier.