Home Assistent

Dagelijks Woord is ook te gebruiken op de Home Assistent domotica software.

Let op: deze pagina bevat diverse links naar externe websites die buiten de verantwoordelijkheid van Stichting Dagelijks Woord vallen. Gebruik op eigen risico.

1. Vraag een API key voor de REST API aan bij via https://www.dagelijkswoord.nl/verspreiden/json-feed

2. In Home Assistant, voeg een sensor toe in configuration.yaml, van het type platform ‘rest’. Zie https://www.home-assistant.io/integrations/rest/ voor meer informatie.

In onderstaande afbeelding is een sensor ‘dagelijks_woord’ aangemaakt. Deze haalt de JSON op van dagelijkswoord.nl via https://feed.dagelijkswoord.nl/api/json/1.0/. De sensor heeft 3 attributes te weten:

  1. ts
  2. source
  3. text
Deze attribute benamingen komen overeen met de benamingen die in de JSON staan.

Eventueel is het mogelijk om enkele sensors van het type platform ‘template’ aan te maken, om bijv. het Bijbelgedeelte en de Bijbeltekst op te halen in losse sensors. Echter, een beperking van een sensor is dat deze maar maximaal 255 karakters kan bevatten. Bij een te lange Bijbeltekst zal de sensor de waarde ‘unknown’ tonen. Een attribute van een sensor heeft deze beperking niet.

3. De sensoren en attributen getoond in de ‘Ontwikkelhulpmiddelen’ pagina.

De sensor ‘dagelijks_woord_tekst’ laat hier nu een goede waarde zien, maar zoals gezegd, bij een Bijbeltekst langer dan 255 karakters werkt dit niet. Gelukkig kunnen we de attributes van de sensor ‘dagelijks_woord’ gebruiken.

4. Toevoegen aan lovelace dashboard. Hiervoor kan het beste een kaart van het type ‘markdown’ gebruikt worden. De configuratie ziet er als volgt uit:

Er wordt gebruik gemaakt van de sensor ‘dagelijks_woord_gedeelte’ en van de attribute ‘text’ van de sensor ‘dagelijks_woord’. Bij de attribute worden blokhaken gebruikt om de juiste Bijbelvertaling te tonen, in dit geval ‘bgt’ (Bijbel in gewone taal).

Het stukje ‘style’ is niet standaard in Home Assistant, daarvoor heb je het volgende nodig: https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod

5. Resultaat.