Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Lucas 22:31-32

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeeist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.

7 reacties op de tekst van woensdag 15 oktober 2008 – Lucas 22:31-32

wie kan mij deze tekst uitleggen? ik snap m niet helemaal..

willy | 15 oktober 2008 | 09:32 | b5e9f9

Beste Willy,
Ik denk dat we hieruit kunnen leren dat we niet trots mogen worden op onze eigen kunnen en kracht. Jezus wist hoe Petrus was, daarom heeft Hij in zijn liefde hem een waarschuwing gegeven, zodat wanneer Petrus tot inkeer komt, dat hij dan zo’n ervaring mag gebruiken om anderen op te richten die ook met hetzelfde probleem te maken zouden krijgen. Jezus is de ware wijnstok en wij zijn slechts kleine ranken, dat er mooie vruchten uit ons leven voortkomt, heeft niets met ons zelf te maken, maar dit komt door de sappen van die ware “Wijnstok”. Als we dit voor ons ogen houden, dan worden we nederig en klein voor onze God. Als we echter de weg van trots kiezen, dan begeven we onszelf op glad ijs waar onze vijand (satan) ons in grote verzoekingen kan brengen.
Gods zegen toegewenst

vreemdeling | 15 oktober 2008 | 11:48 | 181a6a

Ik vergat te vermelden dat Jezus niet alleen toen voor Simon Petrus bad, maar dat Hij ook voor ons heeft gebeden (lees Johannes 17). Dit is voor ons een grote troost dat Jezus ook voor ons heeft gebeden en nu ook onze pleitgrond is.

vreemdeling | 15 oktober 2008 | 13:47 | f34866

maar ik snap niet dat satan hun opeisen kan.
en Jezus geeft geen bescherming. en de anderen dan, die hadden nog niet zich op glad ijs gewaagd.ik vind dit helemaal geen waarschuwing tegen trots.Jezus zegt niet wat het is dat ziften. het had ook vervolging kunnen zijn.vind ik logischer. ik zou er niet op gekomen zijn.zoalsJezus het bedoelde.
is het eigenlijk niet een beetje sarcastisch dat de raadselachtige boodschap moet begrijpen en of anders maar ondervinden. erg veilig voel ik me er niet door.
ik wil echt niet spotten hoor .

fredie | 15 oktober 2008 | 18:01 | fdaf88

De King James Vertaling zegt:
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat: But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.

De ASV zegt:
Simon, Simon, behold, Satan asked to have you, that he might sift you as wheat: […]

De vertaling “opeisen” vind ik persoonlijk wat zwaar. Iets/iemand opeisen kan pas als je er recht op hebt. De engelse vertalingen hebben het allemaal over “to have desired” of “to have asked”. De duivel zet zijn zinnen op de steunpilaren van Gods gemeente.

David | 15 oktober 2008 | 20:34

Ik vraag me af of iedereen beseft dat satan reële macht heeft hier op aarde, ook over de mensen. Die vloek heeft de mensheid zichzelf op de hals gehaald door de zondeval, door naar satan te luisteren in plaats van God te gehoorzamen.
Er is nu een “strijd in de hemelse gewesten”. De uiteindelijke Overwinnaar mag dan bekend zijn, wij levenden bevinden ons wel in het dal der beslissing…

Zoals David aanhaalt: satan wil niets liever dan zoveel mogelijk mensen – zoveel mogelijk zaad – wegroven voor ze tot bloei komen. En precies daarom heeft God Zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd. God heeft en is de oplossing voor ons probleem.
Als satan probeert het kaf van het koren te scheiden – te ziften – moeten wij groot en sterk genoeg zijn om als koren in de zeef te blijven. Alleen dan kunnen we vrucht dragen.
Maar… dat kan de mens natuurlijk niet op eigen kracht. Daarvoor hebben we Gods hulp nodig. Ziet daarom te allen tijde op de Voleinder van uw geloof, Jezus Christus!

Hans | 16 oktober 2008 | 08:16 | 6ff63d

Beste Willy en Fredie,

dit is ook een moeilijke tekst, vind ik. In het grieks staan voor ‘opeisen’ woorden die letterlijk betekenen: de satan heeft jullie opgevraagd (ex-eitesato) tot het ziften zoals tarwe. Dat betekent denk ik dat hij vindt dat hij het recht heeft ook (of juist) gelovigen flink aan te pakken. Dan moet je je voorstellen dat graan, tarwe werd op een zeef flink door elkaar geschud om het kaf van het koren te scheiden. Dat deed de satan ook met hen, ze werden flink door elkaar geschud, zeker toen Jezus onderging wat ze nooit hadden gedacht. Dat wil de satan ook doen met ons. Maar de Here Jezus zegt hier gelukkig dat Hij voor hen gebeden heeft dat hun geloof niet zal ophouden, maar dat ze later elkaar en anderen juist kunnen bemoedigen. We mogen weten dat dit gebed dus verhoord is.
Beste Fredie: dat schiften is voor ons een wat moeilijker begrip misschien, maar in die tijd wist men precies wat het inhield. We weten alleen niet of er nare dingen op ons af komen, en wat dat dan zal zijn. Wat we wel mogen weten is dat er voor ons gebeden wordt, en dat wij mogen, en jij mag vragen om zijn nabijheid.

Ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje geholpen heb.
Hartelijke groet, Harry.

harry | 25 oktober 2008 | 22:38 | 54ee72

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.