Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:1

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.

-- Romeinen 8:1

doordat wij in Hem zijn zijn we vrij van gebondenheid en niemand kan ons dat van ons wegnemen romeinen 11 v 13 we mogen in ons hart blij zijn met elke dag die God aan ons mensen geeft dankzij zijn liefde en genade die de wereld zo mooi heeft gemaakt

roos | 9 december 2008 | 07:25 | 4e64da

Reactie op Roos,

Jammer dat er nog legio “Christenen” zijn die zich dagelijks laten binden door de wet. De satan maakt deze mensen wijs dat ze niet kunnen zeggen dat ze vrij zijn in Jezus. Dat ze vrij zijn van de wet in Hem.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft.
Amen

Jan Pieter | 9 december 2008 | 14:32 | f101a5

Reacties gesloten