Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Exodus 33:20

‘Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’

-- Exodus 33:20

5 reacties op de tekst van maandag 12 januari 2009 – Exodus 33:20

Het is onmogelijk om rechtstreeks tot God te naderen, omdat wij zondig zijn en God heilig. Onze zonden maken scheiding tussen God en ons. Dit komt tot uitdrukking n deze tekst.

Jezus Christus is de enige middelaar tussen God en de mensen. Als we zonder hem tot God denken te kunnen gaan zullen we bij het oordeel dat ons bij het sterven wacht niet ontkomen. Als we echter in oprechte schulderkentenis en zondebelijdenis door het offer van Christus tot God komen, enkel op die manier kunnen we worden opgenomen in de gemeenschap met God. Ontvangen we vergeving, rechtvaardiging, heiliging, vrede en eeuwig leven.

Wat een heerlijke genade om dit te mogen ervaren, als we door Jezus Christus tot God mochten komen in ons leven. Als dit nog niet mocht gebeuren: laat u met God verzoenen!

J.C. Philpot | 12 januari 2009 | 14:47 | 2b12a2

Er zijn vandaag de dag veel mensen die zich zelf profeten en/of apostelen noemen en een paar van deze mensen beweren ook dat ze God onze almachtige allerhoogste Vader in de hemel van aangezicht tot aangezicht hebben gezien. De tekst van vandaag laat mij duidelijk zien dat hetgeen wat deze mensen zeggen dus niet mogelijk is.

i am a believer | 13 januari 2009 | 00:19 | c399db

@ i am a believer:
Johannes zag hem toch ook…
Misschien kan het door Jezus’ verzoening wel?

Hes | 13 januari 2009 | 09:53 | cc196b

Wie Mij(Jezus) gezien) heeft, heeft de Vader gezien. In Jezus toont de Vader ons Zijn Gezicht.
Dan kun je je onuitsprekelijk verheugen in Hem, zonder Hem ooit gezien te hebben.
Zalig, die niet zien, maar nochthans geloven!

christen2009 | 13 januari 2009 | 10:16 | 47b9a0

@Hes,
Beste Hes,
Johannes zag in Openbaringen de verheerlijkte Christus, het Lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld en waard is te ontvangen alle eer en glorie, van nu aan tot in eeuwigheid! Nergens in Openbaringen ziet Johannes God de Vader rechtstreeks.

J.C. Philpot | 13 januari 2009 | 11:46 | 2b12a2

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.