Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 15:3

De ogen van de HEER zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt hij in het oog.

-- Spreuken 15:3

6 reacties op de tekst van donderdag 05 februari 2009 – Spreuken 15:3

Wat een fijne gedachte dat wij ons zelf dus niet zo druk hoeven te maken wie er wel of niet goed is in Gods ogen. Aan de ene kant kun je dit een enge tekst vinden, omdat God dus de kwaden in het oog houdt. Wie zijn dan de kwaden? Iedereen doet tenslotte dingen verkeerd. Hier wordt denk ik bedoeld de mensen die kwaadgezind zijn, die zich niet willen bekeren en Gods wil niet willen doen.

Wat fijn om te weten dat God ziet wat goede mensen doen. Dat je die eer dus niet op aarde hoeft te behalen blijkt hier maar weer uit. Gods ogen zijn overal, een mooie stimulans om steeds maar weer te laten zien dat je voor Hem leeft en niet de goedkeuring en bevestiging van anderen nodig hebt.

marin | 5 februari 2009 | 10:20 | 8021f1

Wie is de HEER?

andre | 5 februari 2009 | 18:40 | cb2f54

André, de HEER is niemand anders dan God Zelf.
Hij is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. Hij is de Schepper van hemel en aarde, die als Maker dus ook de enige is die alles kan overzien. Alles en iedereen, dus inderdaad de goeden en de kwaden: zowel zij die Hem in hun leven toelaten (Zijn kinderen, de christenen) als de onbekeerde zondaren.

Hans | 5 februari 2009 | 20:49 | 72afc9

Hallo André,

Hij is niet alleen inderdaard almachtig. Hij is ook de Enige persoon die zonde kan vergeven en daardoor de weg naar de hemel vrijmaakt.

Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, om voor ons te laten sterven en op te laten staan uit de dood. Johannes 3:16.

Als jij dat erkent en oprecht vergeving vraagt van je zonde, gaat ook voor jou de hemelpoort open en mag je zeker weten dat je een kind van Hem geworden bent. Dat zal je tot grote zegen zijn, want er is voor de mensheid en dus ook voor jou geen mooier voorruitzicht dan een toekomst in de hemel.

Lees ook de getuigenissen op http://www.mijngetuigenis.nl. Dat is heel bemoedigend en opbouwend, omdat die mensen stuk voor stuk een positieve ervaring met de Heer hebben gehad.

Ook de getuigenissen van Hans (mijn man) en staan daarop.

Hartelijke groet en Gods rijke zegen,

Rachel

Rachel | 5 februari 2009 | 21:09 | 40d708

Beste Andre,

De HEER is Degene die jou beter kent dan jij jezelf, die jou gemaakt heeft en die van jou houdt. Je zult Hem zeker niet zien als jij ervoor kiest hem niet te willen zien. Probeer maar, als je ’s avonds in bed ligt, God zelf te vragen ‘Wie is de HEER?’. Dan kan ik jou verzekeren dat God zich aan jou zal openbaren.

Misschien ben jij iemand die dit soort Chrsitelijke forums afstruint met de missie om simpelweg het geloof van Christenen de grond in te boren. In dat geval mag ik je meedelen dat zelfs voor jou, nee JUIST voor jou er nog zóveel hoop is!

Handelingen 9:4/5
‘En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?
En hij zeide: Wie zijt Gij HEERE? En de HEER zeide, Ik ben Jezus die gij vervolgt.’

Deze Saul is vervolgens bekeerd en uitgegroeid tot een van de grondleggers van ons Christelijk geloof. En vergeet niet: jouw naam is afgeleid van Andreas, die de eerste discipel van Jezus werd 😉

Je dus had al een gezegende naam voordat je op aarde rondliep..
Hartelijke groeten!

Loyd | 5 februari 2009 | 21:24 | 18ef79

thats True!

raymond | 6 februari 2009 | 10:34 | af649b

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.