Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Timoteus 1:7-8

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.

-- 2 Timoteus 1:7-8

2 reacties op de tekst van dinsdag 24 februari 2009 – 2 Timoteus 1:7-8

Goedemorgen broeder/ zuster,

Vanmorgen werd ik er op gewezen dat u vandaag deze tekst had gekozen. Afgelopen zondag heb ik hier nog een blog over geschreven op mijn hyves. Ik werd zo bemoedigd.

Ik wil u/jullie vandaag hier ook de blog laten lezen:

6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. (2 Timotheüs 1)

Beste broeders en zusters,

Vanavond moest ik terug denken aan de woorden die ik een aantal jaar geleden mocht ontvangen van een zuster in de Heer, uit Australië. Zij gaf mij de woorden uit vers 7:

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Aan het begin van de avond zat ik op http://messiahtube.eu te kijken en te luisteren naar het getuigenis van broeder Wouter Weistra. Hij sprak over het woord uit Mattheüs 14 vers 22-33:

22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Petrus keek in eerste instantie op Jezus en vol geloof deed hij wat Jezus van hem vroeg: hij stapte uit de boot en liep op Jezus af. Totdat hij op de omstandigheden keek, toen zonk hij het water in. Jezus greep in en haalde hem er weer uit, maar zei hem ook direct:

‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’

Waarom twijfel je? God heeft je een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid gegeven. Niet een geest van lafhartigheid!

Vorig jaar ben ik begonnen met de website http://www.krachtvoorherstel.nl .
Gewoon een eenvoudige site, die wil wijzen op de redder, de verlosser, op Jezus.
Diverse mensen hebben hun getuigenis geplaatst en ik moedig u aan deze ook te lezen.

Op dit moment ben ik bezig om de site te vertalen naar het Engels en ook heb ik een proefdruk laten maken voor twee banners. Eén voor buiten en één voor binnen. Dit kost geld. Als ik naar de omstandigheden kijk, dan zou ik dit niet moeten doen. Met alleen een WAO en het inkomen van mijn vrouw, kunnen we rondkomen. Kunnen we voldoen aan alle verplichtingen die we hebben en kunnen we onszelf voeden.
Als ik kijk naar de omstandigheden, dan zou ik dit niet kunnen betalen.
Maar ik wil niet naar de omstandigheden kijken. Ik wil geloven, zoals de Filippenzen brief zegt in hoofdstuk 4:19: Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

Deze morgen nog sprak een broeder bij ons in de dienst over wat je passie is. Want waarvoor jij passie hebt, daarvoor wil je alles doen! Hij haalde een krantenartikel aan, waarin een voetballer een opstootje had veroorzaakt bij voetbalclub De Graafschap. Deze man vertelde aan de krant huilend dat hij er alles voor over had, om het ongedaan te maken, want zijn passie was die club. Zijn hele leven draaide om die voetbalclub. Hij stond er als het ware mee op en ging er mee naar bed.

Wat is onze passie? En wat mag het ons kosten?
Kijken we naar de omstandigheden of willen we op Jezus zien?
Willen we zien op de bankrekening, of willen we zien op de Heer, die ons rijkelijk wil voorzien?
Blijven we uit angst, uit lafhartigheid in onze eigen veilige huisje zitten, of willen we uit de geest van kracht, liefde en bezonnenheid aan deze wereld laten zien wie Christus is?

Ik wil u in ieder geval vragen voor mij, voor mijn gezin te bidden. Dat we niet zullen zien op onze omstandigheden, maar dat we zien op Jezus, onze Heer en Heiland.
God heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid.

Ik wil deze brief afsluiten met de volgende woorden:

Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen! (Jozua 24:15b )

Groet en zegen,

Peter
http://www.krachtvoorherstel.nl
http://krachtvoorherstel.hyves.nl/

Peter | 24 februari 2009 | 10:37 | 939316

Ik heb de tekst als een bemoediging gestuurd naar de mensen achter creatie.info die juist vandaag belaagd worden door negatieve publiciteit. Toeval?! Nee, zeker niet, Leiding!

Ja:ro PH | 24 februari 2009 | 15:32 | 3ffeb2

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.