Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 45:19

Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’ Nee, ik ben de HEER, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig.

-- Jesaja 45:19

ik lees ook de andere vertaling.toch vind ik het heel moeilijk te snappen wat God nu wil zeggen .ik mis info denk ik.
en aan het eind van jesaje staat dat HEEl israel behouden blijft. ik dacht een deel.
en de
chaos wordt met rechtvaardigheid opgelost? en waarachtigheid. is er een bijbel leraar die me meer kan vertellen?

lezeres | 5 maart 2009 | 21:41 | 8cada5

Dag,

Hoe ik het begrijp:

God zegt eigenlijk dat Hij een God is die in het openbaar zich laat kennen (en dus niet verborgen).
Hij zegt dat Hij een God is van orde (en dus niet van chaos).
Hij heeft Jacob niet naar Hem laten zoeken. Nee, Hij maakte aan Jacob duidelijk (in zijn hele leven!) Wie Hij was.

Samengevat: God zegt van zichzelf dat Hij een God is waar je op kunt vertrouwen en bouwen. Hij doet geen stiekeme dingen, Hij houd je niet voor de gek.

Ik hoop dat de tekst nu wat duidelijker is geworden?

Tine | 6 maart 2009 | 00:30 | 99d121

http://www.salvatorkerkarnhem.nl/preken/pr20081019.pdf
Lezeres, misschien heb je hier iets aan??
Ikzelf google altijd op uitleg: en dan de tekstplaats waar ik iets over wil weten.

Sieny | 6 maart 2009 | 08:59 | f48177

Hallo lezeres,

Ik wil je graag de toelichting meegeven die in de Bijbel-met-kanttekeningen staan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de NBG-1951-vertaling.
In die vertaling luidt deze tekst als volgt:

Ik heb niet in het verborgene gesproken noch ergens in het land der duisternis (*1). Ik heb tot het nakroost van Jakob niet gezegd: Zoekt mij tevergeefs (*2). Ik, de Here, spreek wat recht (*3) is, verkondig wat rechtmatig (*4) is.

In de kanttekeningen staat:

(*1) Dit staat in tegenstelling met het doen der afgoden, wier priesters in duistere orakeltaal spraken op geheimzinnige donkere plaatsen. Gods aopenbaring aan Zijn volk was klaar en duidelijk en in het openbaar.

(*2) Ook dit moet gezien worden in tegenstelling met het ijdele van de heidense orakels. God geeft klaar bescheid aan wie zich met hun vragen tot Hem wenden.

(*3) Dit is waar, onbedrieglijk. Het wordt namelijk door de uitkomst gestaafd.

(*4) dat is betrouwbaar.

Wellicht heb je hier nog iets aan?!
Gods zegen!

Hans | 6 maart 2009 | 20:16 | 72afc9

lieve reagerders,ja ik snap het nu wel.
ik ben blij dat ik het heb durven vragen.

lezeres | 7 maart 2009 | 23:16 | 8cada5

Reacties gesloten