Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Judas 1:20-21

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

-- Judas 1:20-21

Uw “zeer heilige geloof”… Er is een tijd geweest dat ik me liet voorstaan op het geloof als een persoonlijke keuze. Nu weet ik dat het geloof zoveel meer is dan dat, namelijk iets dat me uit genade is geschonken. En wij weten Wie het is die ons uit genade alles geven wil, ons geloof incluis. En dat verklaart ook waarom hier gesproken wordt over “zeer heilig”; dat is van toepassing op alles dat ons van God geschonken wordt: Made in Heaven, handle with care!

Percival | 17 april 2009 | 22:27 | 0fd86d

Zo is.. Jezus Christus is ons barmhartig en genadig dat Hij ons het eeuwige leven zal schenken. Niet wil maar zal schenken! Dat is een hart onder de riem en geeft weer moed in je onzekere gedachten. We moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. Ik moet me nu alleen nog overgeven… dat de Heilige Geest ook in me verder kan werken!

Miranda | 18 april 2009 | 00:10 | 765c36

en daarom zegt jezus niet alleen tot zijn discipelen en de schare, maar tegen iedereen in mattheus 16: 24 zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge mij.
Voor IEDEREEN is deze rijke boodschap nodig maar niet iedereen vindt hem nodig.
Over de onwillige zondaren zou God allang zijn toorn hebben uitgestort als Jezus niet als middelaar tussen de Vader en ons zondige ik zou willen staan.

klaasjan | 24 april 2009 | 13:27 | 72afc9

Reacties gesloten