Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Korintiers 3:17

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

-- 2 Korintiers 3:17

13 reacties op de tekst van donderdag 28 mei 2009 – 2 Korintiers 3:17

Ben zo blij Jezus redde mij…
,want waar de Geest van de Heer is, maakt Hij mensen vrij!!

maartje | 28 mei 2009 | 08:51 | 364414

Voor mijn studie theologie was ik een stukje aan het schrijven en maakte ik juist vandaag gebruik van het ‘Dagelijks Woord’. Ik doe verslag van een klein fragment.

‘Behalve dat God ons deze (Mozaïsche) wetten niet óplegt maar vóórlegt, wil Hij bovenal onze bevrijder zijn, getuige het begin van de tien geboden (Ex. 20: 2). Ook in het NT wordt gerefereerd aan diezelfde vrijheid door Paulus: ‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid ’(2 Kor. 3 : 17).
Als twee mensen tot elkaar gaan in het huwelijk, doen zij dat in vrijheid en uit liefde voor elkaar. God heeft ons naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen en heeft ons oneindig lief […] ‘

Rosee | 28 mei 2009 | 23:15 | 936a9e

Waarom doet geloven en vertrouwen zoveel pijn?

Lara | 28 mei 2009 | 23:51 | f46cdc

Wat een hartenkreet, Lara!
Ik kan hier natuurlijk niet goed uit afleiden wat er precies aan de hand is, maar toch wil ik graag reageren. Geloven en vertrouwen hoeft geen pijn te doen. Waar de Geest van de Heer is, is immers vrijheid.

MAAR….
Wat wel kan is dat je tegen muren oploopt. Het kan zijn dat de duivel je aanvalt omdat je op God gaat vertrouwen in plaats van (bewust of onbewust) op satan. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoals Petrus schrijft.

EN TOCH….
Jezus Christus stierf na een zware marteling aan het kruis om de pijn van onze zonden te dragen. Hij betaalde de prijs voor ons met enorm veel leed. Doordat Hij opstond uit de dood, ging voor ons de Weg naar de vrijheid open.
God zond ons vervolgens Zijn Heilige Geest om ons te sterken in ons geloof en ons vertrouwen. God wil de pijn van ons wegnemen als we Hem daarom vragen. Dat is de kracht van gebed, Lara. Als je in geloof op God blijft vertrouwen, zal Hij jou de uitweg bieden uit je probleemgebied, uit jouw persoonlijke Egypteland.

Lara, het bovenstaande is bedoeld om je te bemoedigen. Ik hoop dat dat gelukt is. Als je nog vragen hebt of zo, stel ze dan gerust. Schroom niet! God koestert gedachten van vrede over jou, geen gedachten van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven (Jeremia 29:11).
Gods zegen!

Hans

Hans | 29 mei 2009 | 21:00 | 5549d1

Lara,

Ook ik kan natuurlijk niet begrijpen wat er aan de hand is. Ik zou je graag willen helpen. En ja, ik kan mij voorstellen dat het soms pijn doet om te geloven. Pijn, omdat er in je omgeving weerstand is? Of is het pijn vanwege schuldgevoel? Ik wil je wel zeggen dat je geen schuldgevoel hoeft te hebben. God heeft je al vergeven voordat je iets verkeerd doet. Maar als je omgeving je pijn doet, OMDAT jij gelooft, en omdat je blijft vetrouwen, is dat gewoon heel moeilijk. Ik kan je dan niets anders zeggen dan dat je moet volhouden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar God weet van jouw strijd. Laat hem zijn werk doen, ook in je omgeving.

Ik kom tegenwoordig in een gemeente waar je ook met één van de oudsten in de kerk tijdens de dienst gezamenlijk kunt bidden. Als jij in een kerk komt waar dat ook mogelijk is, maak daar gebruik van. Dat helpt. Niet omdat God pas gaat luisteren als meer mensen bidden, maar de mensen met wie je bidt hebben wellicht oplossingen waar je zelf nog niet aan hebt gedacht, of vragen op een andere manier de hulp aan God die je nodig hebt.

Sterkte, en hou vol!
Wim.

Wim | 31 mei 2009 | 00:08 | 2784af

Leven is een aaneenschakeling van lijden tussen de hoopvolle momenten door.
Ik heb geleerd dat het hele leven keuzen maken is en consequenties van de keuzen dragen. Luister naar de liefde van God en maak keuzen…..
Dat gaat niet altijd op… soms is loutering nodig en overkomen je situaties waarvan je domweg de keuzen moet dragen….puur in Gods wil..
Waarom is die weg zooo steil!??????? Is dat Gods liefde???

Vandaag is het Pinksteren… Geloven en vertrouwen in het onzichtbare in de Geest van liefde en kracht….Geloven in de drie-eenheid
Ik ben geen fijn gelovige met mooie volzinnen, ben een eenvoudige oprechte vrouw die tegen levensvragen aanloopt.
Leven is zoooo vaak lijden……. Jezus stierf slechts eenmaal, of dagelijks meerdere keren?????
Als het Paasverhaal een symboliek is om eerst aan jezelf af te moeten sterven en onvoorwaardelijk te geloven in een nieuw leven, wat staat mij dan vandaag voor groots te wachten???

Kunnen jullie begrijpen dat de kracht om te blijven geloven meer pijn doet als blind vertrouwen???
Ik zal de weg blijven lopen omdat mijn verstand me zegt dat het de enige juiste weg is….ik kijk omhoog naar de bergen en ik weet dat er maar een Kracht is….
Mijn hart laat het soms even afweten…..
Wens jullie bijzondere Pinksterdagen…..
Lara

Lara | 31 mei 2009 | 11:25 | f46cdc

“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid”, luidt onze basistekst. Volgens mij is dan de hoop de basis voor ons leven, Lara. Daar waar onze vrijheid wordt aangevallen door satan – door de duivel – kunnen we te maken krijgen met lijden. En dat lijden is ontstaan doordat de mens – Adam en Eva – verkeerde keuzes maakte.

De weg die God ons wijst is niet steil, denk ik. Het was uit Liefde dat God Zijn Zoon naar de aarde stuurde en aan de mens uitleverde. Het was uit Liefde dat God de prijs betaalde voor ons menselijke falen. En die prijs betaalde Hij eenmaal voor iedereen. Hij zei niet voor niets: “Het is volbracht!”. Als je dat werkelijk geaccepteerd hebt, als je werkelijk je ogen naar ’t gebergte opslaat en vertrouwt op de hulp die God je biedt, dan mag jij je rijk gezegend weten!

Je schrijft over de symboliek van het Paasverhaal. Laat ik vooropstellen dat het niet in eerste instantie symbolisch bedoeld is, maar dat Jezus’ kruisdood en Zijn opstanding daadwerkelijk realiteit zijn. Maar gaan we uit van de symboliek zoals jij die beschrijft, dan is Pinksteren vervolgens inderdaad ook een groots feest. Door de uitstorting van de Heilige Geest is God nu op aarde werkzaam door ons mensen heen. Hij gebruikt de mensen die waarachtig geloven om anderen te bereiken met de blijde boodschap, het evangelie. Lees de grote opdracht (bijv. in Marcus 16:15-18) en je vindt iets van wat je kunt verwachten. Op een andere plaats zei Jezus, dat Zijn discipelen grotere dingen zouden doen dan Hijzelf deed. Bij God is niets onmogelijk, dus wees niet verbaasd als God mensen op een grootse manier gebruikt tot Zijn eer en glorie!

Als ik het zo lees, ligt het niet aan je hart. Je hebt voorzover ik het kan overzien de houding van een zoekende gelovige. Ik weet niet hoe de prediking is in de kerk waar jij naartoe gaat, maar wel weet ik dat God in Zijn Liefde Zijn kinderen draagt in tijden dat ze het moeilijk hebben. Denk maar aan het bekende gedicht “Voetstappen in het zand”, waarin een christen terugblikt op zijn leven en zich afvraagt waar God was toen hij door een moeilijke periode in zijn leven ging. God antwoordt dat hij daar slechts één paar voetstappen ziet, omdat God hem daar droeg.

God is in elk geval niet een toornige God die mensen als een soort marionetten gebruikt en naar Zijn eigen goeddunken aanneemt of afwijst. God wil immers niet voor niets dat geen mens verloren gaat, maar dat ieder van ons eeuwig leven zal hebben.

Laat God je hart met het Vuur van Zijn Geest verwarmen. En als je het eens moeilijk hebt, zoek God dan in gebed en/of zoek contact met je voorganger die door God als een herder over jou is aangesteld.

Hans

Hans | 1 juni 2009 | 17:40 | 7f7bc5

Lara,

Ik vind het ten eerste heel goed van je dat je er over schrijft. En wat je schrijft, dat intrigeert mij zo! Ik herken die innerlijke strijd ook wel (misschien niet zo intens als jij). Ik heb in ieder geval ook veel vragen.

En tegelijkertijd heb ik zo veel bewondering voor je. Je schrijft immers “Ik zal de weg blijven lopen omdat mijn verstand me zegt dat het de enige juiste weg is”. Maar ik kan mij zo voorstellen dat die weg moeilijk is. Steil, zoooo steil! En dan toch weten dat er maar één weg is die je wil lopen.
Volgens mij ben je op de goede weg. Probeer vol te houden, en vertrouw op het werk van God. Laat hem je hart raken.

Ik zal ook voor je bidden. Ik weet niet wat precies die pijn in je veroorzaakt. Maar dat geeft niet. Ik bid voor kracht voor jou, voor energie om vasthoudend te zijn in je geloof, voor geluk in je leven, en voor mensen om je heen die jou daarbij helpen.

Zelf lees ik nu het boek “in alle redelijkheid” van Tim Keller. Pfff… een moeilijk boek. Maar toch haal ik daar wel wat uit. Ik ben nu met het hoofdstuk bezig dat heet : hoe kan een goede God lijden toestaan?”. Ik ben er nog niet uit, maar ik zal het je laten weten, als ik het beter begrijp.

Hou vol, Lara!

Wim.

Wim | 7 juni 2009 | 23:34 | 2784af

Hallo Wim,

Ik ben het met je eens dat het soms moeilijk te begrijpen is waarom God lijden toestaat. Ik ben vroeger regelmatig door strijd en moeiten heen gegaan, maar weet dat God dit soort dingen ook ten goede kan keren.

Ik heb in 1987 een verkeersongeluk gehad dat mijn leven totaal op z’n kop zette voor vele jaren lang.Ik moest mijn grote hobby’s en verlangens op dat gebied opgeven, was jarenlang altijd depressief rond 4 augustus en had elke dag pijn.

In 2002 ging ik op zoek naar een Bijbelgetrouwe kerk om God daar te gaan dienen. Die vond ik op 4 augustus. Ik kwam daar tot bekering en mijn leven is sindsdien radicaal verandert in positieve zin. Ik heb weer een doel in mijn leven en God heeft mij vrijgezet van de lichamelijke pijn. Dat is dus hoe God kan werken. Hij kan wit maken, wat eens gitzwart was. Dat is het goede wat God doet in ons leven. Hij beloofd ons geen veilige reis, maar wel een behouden aankomst. En negatieve ervaringen kunnen we ook gebruiken in een leerproces om dichter bij God te komen. Als we Hem om kracht en hulp vragen in tijden van moeiten en nood, zijn we bij Hem altijd aan het juiste adres.

God zegene je,

Rachel

Rachel | 10 juni 2009 | 15:58 | 72afc9

Hallo allemaal,
Ik weet niet veel maar ik weet wel dat in de Bijbel staat dat Hij met de verzoeking ook voor de uitkomst zal zorgen. Staat in 1 Kor. 10: 13.

Ik weet ook dat leven met Jezus niet altijd rozengeur en manenschijn is maar het is niet alleen lijden. Ik kan niet veel schrijven erover, ik heb geen theologische opleiding gehad of zoiets. Ik kan alleen schrijven over wat ik weet. Ik weet dat de Heer alles weet. Ook de pijn en moeite van Zijn kinderen. Daarom stop ik nu en ga ik voor jullie bidden dat jullie Zijn vrede mogen ervaren. Ik bid dat jullie weten dat Jezus ook op die weg gaat met jullie. Hij is jullie Rots, Hij is jullie ondergrond. Ik geloof dat God ook Zijn hand op jullie hoofd houdt. Dat is dat Hij jullie zegent. En Zijn zegen is altijd goed. Ik zou toch stoppen? Nou ja. Dat doet ik dan ook maar nu.
Doei.

Lily | 11 juni 2009 | 11:21 | 26432f

Ja sorry hoor maar daar ben ik toch weer. Ik moest gelijk aan iets denken dat ik laatst heb geschreven. Was echt een bemoediging voor mijzelf en mijn vrienden. Ik hoop echt dat dit een zegen en bemoediging is voor jullie. Ik bid dit jullie toe.

Klaagliederen 3 : 22 – 26
Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn, want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw. Groot is Uw trouw!
Mijn ziel zegt: “Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen”.
Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.
Goed is het in stilheid te wachten op het heil des heren.

Ja Heer, U hebt zoveel voor ons over, U hebt Uw eniggeboren Zoon voor ons gegeven zoveel houdt U van ons. Daarom zijn wij niet meer bang want U beschermt ons en zijn wij onaantastbaar voor alles wat tegen ons is. Uw goedheid, trouw en liefde zijn er altijd voor ons, elke morgen weet ik dat Uw goedheid, trouw en liefde er weer is voor mij. Want U bent groot, U bent goed, U bent trouw, U bent liefde.

Als ik alleen alles van U verwacht, als ik U zoek in alles, bent U er altijd voor mij. U zorgt voor mij. Daarom kan ik wachten in vertrouwen en U zult mij Uw zegen geven die al mijn verwachtingen te boven gaat. Uw zegen is groot, genoeg en volledig. Uw zegen is Uw liefde, Uw goedheid, Uw trouw, Uw bescherming,Uw raad, Uw advies, Uw troost, Uw vreugde, Uw voorziening, Uw leiding, Uw genezing, Uw bevrijding, Uw vergeving.

Lily

Lily | 11 juni 2009 | 11:24 | 26432f

Rachel,

Wat een dapper verhaal! Het lijkt me vreselijk om je hoop en verlangens op te moeten geven. Ontzettend knap van je om juist na zo’n ongeluk (al is het jaren daarna) toch troost bij God te zoeken. Mooi wat je zegt dat God ons geen veilige reis belooft, maar wel een behouden aankomst. Daar moet ik eens goed over nadenken…. Dank je voor je mooie woorden. Ik ga hem om kracht en hulp vragen.

Overigens, Lily, ook een mooie tekst, Kor. 10:13. Maar ook wel heel moeilijk te begrijpen. “U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd”.

Wim.

Wim | 14 juni 2009 | 01:59 | 2784af

Hallo Wim,

Ik kom net terug uit Bratislava waar we een kerk van ons ondersteund hebben met prediking en evangelisatie. Er zijn ca. 10 mensen tot bekering gekomen , dus het was de moeite waard.

God zal je geven wat je vraagt, omdat je vraagt om het juiste. Praat met christenen in je omgeving die verder zijn in hun geestelijk leven dan jij. De eerste jaren na mijn bekering heb ik dat heel veel gedaan en ook nu nog weet ik de juiste mensen in mijn omgeving te vinden als dat nodig is. God werkt door mensen heen door troost, bemoediging en gebed.

Het is inderdaad verschrikkelijk om hoop en verlangens op te moeten geven. Ik had in die tijd al niet veel hoop voor een goede toekomst en was behoorlijk wanhopig. Als je dan ook nog eens van alles op moet geven, is dat reden tot diepe depresiteit voor de meeste mensen die God afwijzen, zoals ik toen deed.

De reden dat ik tot bekering ben gekomen is niet omdat ik troost zocht bij Hem, maar omdat ik al die jaren onrechtvaardig geleefd had. Ik wilde weten of het terecht was of ik God afwees en besloot dit te gaan onderzoeken door naar de kerk te gaan. Dat was geen kerk, er gebeurden allerlei vreemde dingen daar, maar God heeft mijn hart wel aangeraakt daar en mij nooit meer losgelaten. Jaren daarna heb ik pas hardop een gebed van berouw en bekering gekomen in een goede kerk en kon God eindelijk echt aan de slag in mijn leven. Het resultaat is dat ik op vele gebieden van mijn leven compleet of sterk veranderd ben. want God werkte door mijn voorganger en broeders en zusters in de kerk heen tot opbouw van mijn geloof en om bepaalde zaken in mijn leven te veranderen en verbeteren. En met die wetenschap mag ik leven elk moment dat het leven even niet geeft wat ik wil, maar ik blijf doorgaan omdat God mij een plaats in de hemel beloofd waar geen tranen zijn, geen verdriet, maar louter vreugde.

Dat gun ik jou en alle anderen die dit lezen ook. Een toekomst in de hemel bij onze machtige God en Koning.

Rachel

Rachel | 15 juni 2009 | 11:22 | 7f7bc5

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.