Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 84:11-12

Beter 1 dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.

-- Psalm 84:11-12

Ik ben blij dat we bij ons in de kerk/Fellowship meer gelegenheden hebben dan 1* per week naar de kerk gaan. We hebben naast 3 diensten in de week ook bijvoorbeeld muziek- en/of filmavonden en bidstonden.
En natuurlijk de evangelisatie-activiteiten om te getuigen van ons geloof. Dit alles is opbouwend voor mijn geloofsleven. We hoeven absoluut niet in de tenten der goddelozen te wonen. Nee, we mogen onbevangen, vrijmoedig op weg gaan om juist hen ook op Gods genade en glorie te wijzen. God wil immers zon en schild voor ieder mens zijn!
Ga dus naar de voorhoven en laat je leiden op je levenspad.

Hans | 4 juni 2009 | 08:11 | 6ff63d

Reacties gesloten