Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 84:11-12

Beter 1 dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.

-- Psalm 84:11-12

Eén reactie op de tekst van donderdag 04 juni 2009 – Psalmen 84:11-12

Ik ben blij dat we bij ons in de kerk/Fellowship meer gelegenheden hebben dan 1* per week naar de kerk gaan. We hebben naast 3 diensten in de week ook bijvoorbeeld muziek- en/of filmavonden en bidstonden.
En natuurlijk de evangelisatie-activiteiten om te getuigen van ons geloof. Dit alles is opbouwend voor mijn geloofsleven. We hoeven absoluut niet in de tenten der goddelozen te wonen. Nee, we mogen onbevangen, vrijmoedig op weg gaan om juist hen ook op Gods genade en glorie te wijzen. God wil immers zon en schild voor ieder mens zijn!
Ga dus naar de voorhoven en laat je leiden op je levenspad.

Hans | 4 juni 2009 | 08:11 | 6ff63d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.