Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 12:29-31

Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: Luister, Israel! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

-- Marcus 12:29-31

12 reacties op de tekst van dinsdag 23 juni 2009 – Marcus 12:29-31

Noot bij de NBV-vertaling:

Het “liefhebben van de naaste als uzelf” is volgens andere vertalingen in Jezus’ samenvatting van de wet het tweede gebod, aan het eerste gelijk. In die zin dus niet minder belangrijk dan het eerste.

Algemene opmerking:

Veel mensen menen op grond van goede daden – o.a. naastenliefde – door God in de hemel te zullen worden toegelaten. Echter, zonder liefde tot God is er geen volledig voldoen aan Gods wettelijke eisen en is er dus geen plaats in de hemel.
Maar gelukkig heeft God voorzien in een offer in onze plaats: Zijn eigen Zoon Jezus Christus.

Hans | 23 juni 2009 | 08:29 | 6ff63d

Ik wil aan bovenstaande toevoegen dat het wel belangrijk is te accepteren dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is en op de 3e dag is opgestaan en onze zonden te belijden. Jezus offer was niet vrijblijvend.

Rachel | 23 juni 2009 | 11:57 | 72afc9

Ik interpreteer deze dagtekst van Marcus 12:29-31 als dat je het niet enkel moet weten. Weten alleen is niet genoeg. Je moet het ook leven. En met je hart en met je verstand leven. Als je zo de weg van God bewandeld ben je een gelovig mens. Enkel citeren of niet betrokken doen volstaat niet. Enkel doen, maar niet betrokken zijn (je hart). Zo ontmoet je de hemel hier onder de mensen. De hemel zie ik als een ideaal, dat zich op aarde kan waarmaken en dat in de (goddelijke) geest een realiteit is.

Maarten | 24 juni 2009 | 20:21 | 6a8285

Beste Maarten,

Ik ben het met je eens dat uit het leven als christen moet blijken iemand gelovig is. Het is een kwestie van alles of niets: met hart en ziel, met verstand en kracht.

Echter, volgens mij staat er in onze tekst “De Heer, onze God, is de enige Heer”.
Als er naast God geen andere God is, hoe rijm jij dit dan met jouw interpretatie? En dan doel ik met name op de laatste zin van jouw reactie: jouw toespeling op de realiteit van de “(goddelijke) geest”. Sowieso al het feit dat je “goddelijke”tussen aanhalingstekens zet komt vreemd op mij over, mede ook t.o.v. het begin van je reactie.

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Hans

Hans | 24 juni 2009 | 22:14 | 7f7bc5

Dag Hans,

Ik wil graag antwoorden, maar ik begrijp je vraag misschien verkeerd. Verbeter mij dus, indien dat zo zou zijn.
Een kleine nuance; ik zet ‘Goddelijke’ in bovenstaande tekst niet tussen aanhalingstekens, maar tussen haakjes. Tussen aanhalingstekens zou de betekenis kunnen geven dat hieraan zou twijfelen. Terwijl tussen haakjes een toevoeging is. De geest (spirit(uele)) is Goddelijk, bedoel ik. (als van God, een Goddelijke Weg van kennis)

Persoonlijk geloof ik in God, in die geestelijke betekenis van het woord. Geen materiële God, zoals wij kennis hebben van alles rond ons. Kennis van God is een spirituele kennis, denk ik.

De Goddelijke Weg, die o.a. in Spreuken en andere boeken in het OT bezongen wordt, is ingegeven bij de schrijvers ervan vanuit die geest (spirit), volgens mij.

Zo begrijp ik het.

Maarten | 24 juni 2009 | 22:55 | 6a8285

Toevoeging voorgaande:

Zo verwijst o.a. ‘Spiritus Sanctus’ voor mij naar de heilige geest waardoor iemand vervuld kan zijn. Vervuld van het aanvoelen van een goddelijk ethiek. We noemen die geest ‘heilig’ omdat we geloven dat het heil brengt. Dat het een objectieve maatstaf is voor ‘goed handelen’. Het het brengt een hemel in het aardse.

Ik geloof niet dat we de bijbelse verwijzingen naar God, geest en ‘zonen van God’ (de profeten) in aardse of materiële en dus lijfelijke betekenissen moeten begrijpen. Het heeft een spirituele betekenis, een geestelijke.

Zo zie ik het.

Maarten | 24 juni 2009 | 23:09 | 6a8285

Maarten, jij gelooft in God op een geestelijke manier. Nou speelt Gods Heilige Geest inderdaad een essentiële rol in het geloof van de christen.
Het moge duidelijk zijn dat ik geloof in God als Drie-eenheid.
God de Vader is de Schepper van hemel en aarde. Hij is al-machtig, al-wetend en alom-tegenwoordig. Niet dat we God in hokjes kunnen vangen; absoluut niet! Het is juist zo dat ieder mens een persoonlijke relatie met deze Vader mag – en Bijbels gezien zou moeten – hebben.
Jezus is Zijn eniggeboren Zoon en heeft voor ons de prijs van de zonde betaald die ieder van ons persoonlijk zou moeten betalen. Wij mensen verdienen immers de (eeuwige) dood, omdat ieder van ons ervoor kiest de zonde te doen. Ja, van nature kiezen we er allemaal voor te doen wat tegen Gods wil ingaat. Precies daarom is Jezus letterlijk voor ons aan het kruis gestorven en is Hij op de derde dag letterlijk uit de dood opgestaan (zij het dan met een verheerlijkt, onvergankelijk lichaam).
De Heilige Geest is (nu) Gods werkzame kracht op aarde. God wil in onze harten komen wonen en ons vervullen met wijsheid en kracht. Dat mogen we ervaren door de doop in de Heilige Geest. God werkt in het leven door Zijn eigen Woord – de Bijbel – heen. En Hij gebruikt (gelovige) mensen om anderen met Hem in aanraking te brengen. Dat mag dan “geestelijk” zijn, maar het is zeker niet abstract.
God is immers niet abstract, maar Hij is en werkt heel concreet in en door mensenlevens. Een klein voorbeeld: als God iemand geneest van doofheid is dat niet een geestelijke genezing. Nee, deze mens kan dan echt horen, echt verstaan wat er gezegd wordt.

Tot zover deze reactie, Maarten. Ik wens je Gods wijsheid en zegen.

Hans | 27 juni 2009 | 07:17 | 5549d1

Ik wil hier even Amen op zeggen. Ben zo blij dit te lezen omdat ik sinds kort mensen tegenkom die dit niet zo zien.

Hans, bedankt. Heel duidelijk uitgelegd. Voor mij tenminste, ik spreek niet voor anderen.

Lily | 29 juni 2009 | 23:26 | 26432f

Beste Hans,
Omdat ik het zeer moeilijk en bijna onmogelijk vind om jouw interpretatie (en ik weet dat het de interpretatie is van de Christenen meer algemeen) te logisch te verenigen met een wetenschappelijk wereldbeeld (waar logica en bewijsvoering) van belang zijn, kan ik niet anders dan de teksten enkel metaforisch-allegorisch, of symbolisch te interpreteren. Een niet-geestelijke maar concrete werking van God is dus in strijd met alle logica en concrete aanwijzingen daartoe. Een benoeming van een genezingsproces als van ‘God’ (wat een willekeurige aanduiding is, een zelfgekozen arbitraire benoeming van net dat als ‘God) is logisch terug te brengen tot een keuze van dat als dusdanig te benoemen. Maar zonder die naamgeving en religieuze betekenisgeving (plus beleving) voltrekt dat genezingsproces (net als het ziekteproces) zich in exact dezelfde mate. Dus is de betekenisgeving ‘God’ in de concrete werkelijkheid niet noodzakelijk aanwezig.

Met respect voor uw levensvisie,
mvg
Maarten

Maarten | 10 juli 2009 | 10:14 | b6a457

Toevoeging:
Ik zou graag geloven dat God gelijk te stellen is aan een object(ieve) werkelijkheid (concreet), maar God blijft voor mij puur spiritueel. Slechts dan, en enkel dan, krijgt Hij betekenis. Daarbuiten bestaat geen God. (een Goddeloze werkelijkheid waarin wij de ziel, geest van God zelf moeten vormgeven, zo zie ik het althans). Een zinledige werkelijkheid, waar Christenen zelf de Christelijke zin aan moeten geven en deze moeten leven. Vanzelf is deze niet in de werkelijkheid terug te vinden. Daar is moeite en opoffering voor nodig.
Dat is een ruimere meer toepasbare interpretatie voor vandaag de dag en te verenigen met andere meer hedendaagse bevindingen over de werkelijkheid.
mvg
Maarten

Maarten | 10 juli 2009 | 10:19 | b6a457

Hallo Maarten,

Wat jammer dat jij niet in God kunt geloven omdat het niet te verenigen is met een logisch wetenschappelijk wereldbeeld. Ik gun je van harte iets anders, meer Licht op de zaak.
Uit jouw stellingname leid ik bijvoorbeeld af dat je de Bijbel beschouwt als een onwetenschappelijk boek vol gevoelmatige dingen. Wie heeft je dat wijsgemaakt? Is dat satan zelf, de vader van de leugen?
Je kent het verhaal van de toren van Babel neem ik aan… Anders moet je het eens lezen (in Gen. 6). De mensen denken gelijk aan God te kunnen zijn/worden en zien daarin reden om een toren tot in de hemel te bouwen. En dat is volgens mij precies wat er helaas gebeurt in de gedachten van mensen die denken zoals jij.
Wat was verder ook alweer de eerste zonde van de mens? Satan verleidde Eva – en via haar Adam – om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Als God dat verboden heeft, zou de wetenschap dan echt het ultieme antwoord zijn? Of zou God – al-wetend als Hij is – de mens hebben willen behoeden voor de valkuil waar jij nu klaarblijkelijk helaas bent ingevallen?

En wat genezingen betreft: als de artsen met hun mond vol tanden staan omdat God mensen die zij al hadden opgegeven geneest van ernstige ziekten, als er in antwoord op gebed plotseling ontbrekende nieren in lichamen plaatsnemen… Kun jij dat echt wetenschappelijk verklaren?

Maarten, ik wens je niets minder dan Gods waarachtige Liefde en Wijsheid. Vraag Hem om antwoord op jouw vragen en onzekerheden. Open je hart voor Hem. Ja, heb Hem lief boven alles…!

Hans

Hans | 11 juli 2009 | 08:48 | baccc3

Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: Luister, Israel! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

onze god is de enige heer dat betekent god is EEN net als de god van Joden en de Islam. er is nergens in de bijbel dat jezus zegt ik ben god of god is in drie. wij moeten de woorden van jezus volgen.

brain | 27 december 2014 | 21:48 | d850ee

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.